STAROVĚKÝ ŘÍM

4. Punské války

Kartágo:
Kartágo bylo město v severní Africe u pobřeží Středozemního moře (dnešní Tunisko). Založeno bylo pravděpodobně kolem roku 814 př. n. l. Féničany jako kolonie jejich města Týr. Postupem času Kartágo vyrostlo v ekonomickou mocnost ve Středomoří. Bohatlo hlavně z námořního obchodu se stříbrem, mědí, cínem, slonovinou, a otroky. Kartáginští mořeplavci podnikali odvážné plavby podél západního pobřeží Afriky a jejich lodě byly vzorem pro všechny lodě ve Středomoří. Kartágo postupně ovládlo většinu západního Středomoří (Pyrenejský poloostrov, Sardinie, Sicílie a Korsika). Po tomto územím toužil ale i Řím a tento střet zájmů vyústil ve tři punské války. Římané totiž Kartágincům říkali Punové.

První punská válka (264-241 př. n. l.):
Předmětem sporu se stal ostrov Sicílie. Kartágu patřila část tohoto ostrova, získat ho chtěli také Římané. Ostrov byl totiž velmi úrodný a mohl zásobovat Řím obilím.

Kartágo a jeho přilehlé državy okolo roku 264 př. n. l.

Kartágo a jeho přilehlé državy okolo roku 264 př. n. l.

vojevůdce Hannibal překračuje se svou armádou Alpy

vojevůdce Hannibal překračuje se svou armádou Alpy