LAOS 2012

Xe Pian – Pakse – Bolaven Plateau – Tad Fane – Tad Yuang – Tad Lo – Hatxaykhum – Si Phan Don – Khong –
Vat Phou – Don Khon – Don Det – Nakasang – Mekong – Tomotha Primary School

 

error: Content is protected !!