ANOTACE:
Tato dějepisná prezentace je zaměřena na látku "Pravěk v českých zemích". Výukový materiál seznamuje čtenáře s prvními národy žijících na našem území (Keltové a Germáni).

error: Content is protected !!