ANOTACE:
Tato dějepisná prezentace je zaměřena na látku "Přední východ". Výukový materiál seznamuje čtenáře s historií a kulturou starověké Mezopotámie (Sumer, Asýrie, Babylonie), Persie a Palestiny.

error: Content is protected !!