ANOTACE:
Tato dějepisná prezentace je zaměřena na látku "Starověké Řecko". Výukový materiál seznamuje čtenáře s mínojskou civilizací, mykénským obdobím, Homérským obdobím, Athénami, Spartou, řecko-perskými válkami, peloponéskou válkou a makedonskou nadvládou.

error: Content is protected !!