ANOTACE:
Tato dějepisná prezentace je zaměřena na látku "Habsburská monarchie po třicetileté válce". Výukový materiál seznamuje čtenáře s životem a vládou Leopolda I. (turecké obléhání Vídně, chodské povstání), Karla VI. (Pragmatická sankce), Marie Terezie (válka o rakouské dědictví, sedmiletá válka, reformní činnost) a Josefa II. (reformní činnost).

error: Content is protected !!