ANOTACE:
Tato dějepisná prezentace je zaměřena na látku "Ponapoleonská Evropa". Výukový materiál seznamuje čtenáře s revolucemi ve 20. a 30. letech 19. století na území Francie (vláda Karla X., červencová revoluce), Ruska (vláda Alexandra I., povstání děkabristů) a Řecka (boj Řeků proti osmanské nadvládě).

error: Content is protected !!