ANOTACE:
Tato dějepisná prezentace je zaměřena na látku "Revoluce 1848". Výukový materiál seznamuje čtenáře s revolučním rokem 1848 na území Francie (vláda Ludvíka Filipa, vláda Napoleona III.), Itálie (vláda Karla Alberta), Německa (frankfurtský parlament) a Habsburské monarchie (vláda Ferdinanda I., Slovanský sjezd, svatodušní bouře, nástup Františka Josefa I.).

error: Content is protected !!