ANOTACE:
Tato dějepisná prezentace je zaměřena na látku "Rusko po třicetileté válce". Výukový materiál seznamuje čtenáře s životem a vládou ruského cara Petra I. Velikého (severní válka, reformní činnost) a carevny Kateřiny II. Veliké (reformní činnost, kolonizace Ruska, dělení Polska).

error: Content is protected !!