ANOTACE:
Tato dějepisná prezentace je zaměřena na látku "Velká francouzská revoluce". Výukový materiál seznamuje čtenáře s příčinami revoluce (vláda Ludvíka XVI., generální shromáždění) a průběhem revoluce (pád Bastily, Deklarace práv člověka a občana, ústava, poprava Ludvíka XVI., jakobínská hrůzovláda).

error: Content is protected !!