zpět na obsah
2. SVOBODNÍK VÁCLAV KLETEČKA

2.1. SVOBODNICKÁ VESELKA

Píše se rok 1759. V Evropě zuří sedmiletá válka, na severoamerickém bojišti válčí francouzští vojáci s indiánskými kmeny a v Londýně je veřejnosti poprvé zpřístupněno Britské muzeum. Jeho otevření se dočkal také německý hudební skladatel Georg Friedrich Händel, který ale bohužel na Bílou sobotu tohoto roku umírá právě v Londýně1. Významnou událost prožíval v tomto roce i náš rod Kletečků. A právě o ní bude naše další vyprávění.

Blíží se poledne 22. května 17592 a zvoník kostela Nanebevzetí Panny Marie v Lukavci začíná vší silou tahat za provaz, aby jím rozezněl kostelní zvony. Chystá se totiž další svobodnická svatba, o které ve zdejším kraji není rozhodně nouze. Ženichem je tentokrát VÁCLAV KLETEČKA (*17. 9. 1734)3, prvorozený syn svobodníka Jana Kletečky ze Salačovy Lhoty. Jeho manželkou se již za malý okamžik stane jistá APOLENA DĚKANOVSKÁ (*8. 2. 1739)4, dcera svobodníka Karla Děkanovského a jeho ženy Apoleny. Oba snoubenci museli v minulých týdnech projít zkouškou tří ohlášek, kdy nový lukavecký kaplan František Svoboda při nedělních bohoslužbách (podle matričního zápisu 6., 13. a 20. května) oznamoval úmysl sňatku snoubenců a zároveň vyzýval, aby se případně ozval ten, kdo zná důvody, proč by k sňatku nemohlo dojít. V této době bylo zvykem, že svatba proběhla do tří dnů po posledních ohláškách, a to nejčastěji v úterý, což se stalo i v případě této svatby. Tato tradice vycházela z biblického úryvku Janova evangelia: „Třetího dne byla svatba v Káni Galilejské“. A protože v době života Ježíše Krista začínal týden nedělí, vycházel třetí den právě na úterý5.

Svatební obřad začíná. Ženicha Václava vede k oltáři maminka Magdaléna. Nevěstu Apolenu bohužel její tatínek Karel k oltáři neodvede, zemřel ještě před svatbou. Posvěcené prstýnky si oba snoubenci navléknou za přítomnosti svědků Martina Zemana a Jakuba Kučery. Po obřadu odjíždějí svatebčané na veselku, která podle tehdejšího zvyku probíhá v rodišti ženicha, tedy v Salačově Lhotě. A právě zde, v usedlosti č. p. 11, se Václav s Apolenou usazují a zakládají novou generaci rodu Kletečků. V dalších letech se jim tu narodí 10 dětí.

error: Content is protected !!