zpět na obsah
ÚVOD

V PLAMENECH

Je konec března léta Páně 1728 a na farním úřadě v obci Lukavec začíná hořet. Plameny brzy zničí zdejší archiv včetně všech uložených matrik1. Během několika minut tak skončí v propadlišti dějin mnoho cenných informací o lidech žijících v okolí Lukavce, bohužel pro nás i informací o členech z našeho RODU KLETEČKŮ. O pár týdnů později, dne 18. dubna roku 1728, zakládá lukavecký farář Jan František Chlup novou matriční knihu, do které začíná zapisovat údaje o pokřtěných, oddaných a zemřelých z oblasti Lukavecka, Křešínska a Mezilesí. Úvodní stranu vyplňuje úhledným, česky psaným textem, který není složité přečíst ani po téměř 300 letech. Veškeré ostatní záznamy píše již v latině, tedy tradičním jazyce úředních zápisů té doby2.

A právě z této matriční knihy vystupuje na světlo světa první historicky doložený přímý předek naší rodové větve, kterým byl JAN KLETEČKA. Od jeho osoby tak začíná naše vyprávění, ve kterém se společně vypravíme po stopách osudů našich předků.

Náš rodový příběh právě začíná.

error: Content is protected !!