ANOTACE:
Tato zeměpisná prezentace je zaměřena na látku "Mapy". Výukový materiál seznamuje čtenáře s tvorbou map, základními druhy map (obecně zeměpisná, tematická, topografická), obsahem map (název, mapové pole, legenda, měřítko, tiráž), výškopisem (vrstevnice, kóta) a polohopisem

error: Content is protected !!