ANOTACE:
Tato zeměpisná prezentace je zaměřena na látku "Přírodní podmínky Afriky". Výukový materiál seznamuje čtenáře s polohou, povrchem, podnebím, vodstvem a biotou afrického světadílu.

error: Content is protected !!