ANOTACE:
Tato zeměpisná prezentace je zaměřena na látku "Jihočeský kraj". Výukový materiál seznamuje čtenáře se základními informacemi (okresy, města), přírodními podmínkami (povrch, vodstvo, biota), hospodářstvím (průmysl, zemědělství, doprava), zajímavostmi a významnými osobnostmi Jihočeského kraje. Součástí materiálu jsou i tematické mapy tohoto kraje.

error: Content is protected !!