HISTORIE SBORU

Sbor Oříšek byl na naší škole založen v roce 2003 a jeho první sbormistryní se stala paní učitelka Jana Musílková. Nápad pojmenovat školní sbor "Oříšek" dostala tehdy žákyně osmého ročníku, Ludmila Velecká. Její návrh souvisel s velkým množstvím veverek, které kolem naší školy pobíhají. Nutno dodat, že nápad to byl vskutku skvělý! O několik let později se sbor Oříšek rozdělil na 3 sekce, které existují dodnes. První sekci tvoří malí zpěváčci z 1. a 2. tříd (tento sbor v současnosti vede paní učitelka Jana Málková). Druhou sekci tvoří zpěváčci z 3.-5. tříd (tento sbor v současnosti vede paní učitelka Jana Musílková). Poslední, třetí sekci, tvoří potom zpěváci a zpěvačky z celého druhého stupně (tento sbor v současnosti vede pan učitel Jan Kletečka).

error: Content is protected !!