VÁLKA ZA NEZÁVISLOST USA

VELKÁ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

METTERNICHOVSKÝ
ABSOLUTISMUS

HABSBURSKÁ MONARCHIE PO ROCE 1848

ČEŠI ZA
PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY

FRANCIE PO TŘICETILETÉ VÁLCE

NAPOLEONSKÉ
VÁLKY

REVOLUCE
1848

MODERNÍ
KOLONIALISMUS

RUSKO PO TŘICETILETÉ VÁLCE

PONAPOLEONSKÁ
EVROPA

POREVOLUČNÍ
EVROPA

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

HABSBURSKÁ MONARCHIE PO TŘICETILETÉ VÁLCE

PRŮMYSLOVÁ
REVOLUCE

AMERICKÁ
OBČANSKÁ VÁLKA

PRVNÍ
SVĚTOVÁ VÁLKA